Jeugddienst

Wat doet de Jeugddienst?

Organisator Vakantiewerking voor kinderen van 4 tot 15 jaar:


Service Deinse jeugdwerk:

 • allerhande aanvraagformulieren ter beschikking stellen: SABAM, billijke vergoeding, aanvraag vormingssubsidie,...
 • copyservice voor alle jeugdverenigingen aangesloten bij de Jeugdraad
 • subsidieaanvragen behandelen: vormingscursussen en werkingssubsidies van jeugdverenigingen
 • folders en tijdschriften ter beschikking stellen in het JIP (Jongereninformatiepunt)
 • tussenpersoon bij geschillen tussen jongeren en het stadsbestuur of bij aanvragen van sportaccommodatie e.d.
 • kampvervoer voor de jeugdverenigingen die aangesloten zijn bij de Jeugdraad, organiseren en opvolgen.


Uitleendienst
De jeugddienst beschikt over een ruime uitleendienst:

 • stafkaarten België
 • muziekinstallatie
 • lichtinstallatie
 • beamer
 • scherm


Verantwoordelijk voor de aanleg en inrichting van wijkspeelpleintjes.

Coördinator 2 ontwikkelingssamenwerkingsprojecten:

 • 11.11.11.: de Jeugddienst staat in voor de jaarlijkse coördinatie van de straatactie die wordt georganiseerd met een beperkt comité. Het secretariaatswerk verbonden aan deze actie wordt door de Jeugddienst verzorgd.
 • UNICEF: verkooppunt van de winterverkoop van UNICEF-wenskaarten en -geschenken. De Jeugddienst ondersteunt de vrijwilligers en zorgt voor de administratieve kant.


Vormingssubsidies

Er wordt veel belang gehecht aan kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding. Daarom verdeelt het stadsbestuur vormingssubsidies aan jongeren tussen 16 en 25 jaar die deelnamen aan cursussen ten behoeve van het jeugdwerk.

anaXis NV