Nieuws uit Deinze

Stad Deinze werft aan

Stad Deinze werft aan: een deskundige aankoopdienst, een technisch assistent groendienst en een administratief medewerker burgerzaken. Solliciteren kan tot vrijdag 18 september 2015.

Stedelijke taallessen Frans 2015-2016

Stad Deinze organiseert taallessen Frans o.l.v. Mireille De Pourcq voor iedereen die zijn kennis van de Franse taal wil opfrissen of verruimen. In de lessen ligt de nadruk op spreekvaardigheid via gevarieerd en actueel lesmateriaal.

Proefproject volledig uitschakelen openbare verlichting

In 11 landelijke gebieden wordt er vanaf de laatste week van augustus 2015 gestart met een proefproject inzake het volledig uitschakelen van de openbare verlichting. Het proefproject zal gedurende 2 jaar uitgetest worden, er worden hierbij geen armaturen verwijderd. Na afloop van de proefperiode wordt het project geëvalueerd.

Vaststelling archeologische zones - openbaar onderzoek

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris van archeologische zones. Het openbaar onderzoek opent op 17 augustus 2015 en sluit op 15 oktober 2015.

Concessie horecazaak bij dienstencentrum Leiespiegel

Stad Deinze lanceert een oproep tot kandidaatstelling voor de uitbating van een in te richten horecazaak, aanleunend op het gelijkvloers van het dienstencentrum. Voor een periode van 15 jaar wordt de uitbating van de horecazaak, incl. terras met zicht op de Leie, in concessie gegeven. Kandidaatstellingen worden uiterlijk verwacht ten laatste op vrijdag 4 september 2015 om 12 u.

Schadedossier hagelstorm 7,8 en 9 juni 2014 indienen tot 30 september 2015

De koninklijke besluiten over de erkenning van de hagelstorm van 7, 8 en 9 juni 2014 als ramp verschenen in het Belgisch Staatsblad van dinsdag 2 juni 2015. De inwoners die schade leden kunnen nu tot 30 september 2015 een aanvraag tot financiële tussenkomst indienen bij het rampenfonds.

anaXis NV