Nieuws uit Deinze

Sluitingsdagen stadsdiensten juli

Op zaterdag 11 juli 2015 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap) zijn de stadsdiensten, de bibliotheek en het recyclagepark gesloten. Sportcomplex Palaestra en het Museum van Deinze en de Leiestreek zijn die dag wel geopend.  Op dinsdag 21 juli 2015 (Nationale Feestdag) zijn de stadsdiensten, het Museum van Deinze en de Leiestreek, het recyclagepark en sportcomplex Palaestra gesloten. Ook op woensdag 22 juli 2015 (Jaarmarkt Deinze) zijn de stadsdiensten, het recyclagepark en sportcomplex Palaestra gesloten. Het Museum van Deinze en de Leiestreek is geopend.

Stad Deinze bekroond als ‘Fietsstad 2015’

Stad Deinze werd op dinsdag 23 juni samen met de gemeente Kontich in het Vlaams Parlement uitgeroepen tot ‘Fietsstad 2015’. Een vakjury onder voorzitterschap van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde beoordeelde 34 kandidaturen in 3 categorieën. Deinze werd samen met Kontich winnaar in categorie 2: tussen 20.000 en 50.000 inwoners.

Concessie horecazaak bij dienstencentrum Leiespiegel

Stad Deinze lanceert een oproep tot kandidaatstelling voor de uitbating van een in te richten horecazaak, aanleunend op het gelijkvloers van het dienstencentrum. Voor een periode van 15 jaar wordt de uitbating van de horecazaak, incl. terras met zicht op de Leie, in concessie gegeven. Kandidaatstellingen worden uiterlijk verwacht ten laatste op vrijdag 4 september 2015 om 12 u.

Schadedossier hagelstorm 7,8 en 9 juni 2014 indienen tot 30 september 2015

De koninklijke besluiten over de erkenning van de hagelstorm van 7, 8 en 9 juni 2014 als ramp verschenen in het Belgisch Staatsblad van dinsdag 2 juni 2015. De inwoners die schade leden kunnen nu tot 30 september 2015 een aanvraag tot financiële tussenkomst indienen bij het rampenfonds.

Herinrichting kruispunt Tweebruggenlaan - Stadionlaan vanaf 26 mei

Op dinsdag 26 mei 2015 start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van het kruispunt op Tweebruggenlaan (N35) en de Stadionlaan (N466a) in Deinze. Het kruispunt krijgt een bypass en een nieuw wegdek. De werken duren tot het bouwverlof (midden juli). Slecht weer kan de timing wijzigen.

anaXis NV