Nieuws uit Deinze

Concessie horecazaak bij dienstencentrum Leiespiegel

Stad Deinze lanceert een oproep tot kandidaatstelling voor de uitbating van een in te richten horecazaak, aanleunend op het gelijkvloers van het dienstencentrum. Voor een periode van 15 jaar wordt de uitbating van de horecazaak, incl. terras met zicht op de Leie, in concessie gegeven. Kandidaatstellingen worden uiterlijk verwacht ten laatste op vrijdag 4 september 2015 om 12 u.

Schadedossier hagelstorm 7,8 en 9 juni 2014 indienen tot 30 september 2015

De koninklijke besluiten over de erkenning van de hagelstorm van 7, 8 en 9 juni 2014 als ramp verschenen in het Belgisch Staatsblad van dinsdag 2 juni 2015. De inwoners die schade leden kunnen nu tot 30 september 2015 een aanvraag tot financiële tussenkomst indienen bij het rampenfonds.

anaXis NV